Odlučili se postati privatni iznajmljivač? Prvi korak je da prikupite dokumentaciju potrebnu za registraciju: Read More

ŠTO SU MINIMALNI TEHNIČKI UVJETI? Tvrtke i obrti registrirani za obavljanje ugostiteljske, trgovačke, turističke i djelatnosti prijevoza trebaju prije početka rada od nadležnog ureda za gospodarstvo pribaviti rješenje da prostor i oprema ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje željene djelatnosti. Read More

Aktivni filtri za kvalitetu električne energije (Power Quality Filters) su odgovor na probleme uzrokovane harmonicima, neravnotežom tereta i potražnjom jalove snage.

Aktivni filtri mogu se primijeniti na malim, srednjim ili velikim sustavima i pogodni su za industrijske i komercijalne instalacije u NN mrežama. Mogu se primjenjivati i u SN mrežama kroz upotrebu sprežnog transformatora. Read More

Pokazatelji koji se koriste mjerenje i vrednovanje harmonijske distorzije u strujnim i naponskim valnim oblicima su:

  • faktor snage
  • vršni faktor
  • harmonijski spektar
  • R.M.S. vrijednost

Oni su neophodni za utvrđivanje svih potrebnih korektivnih mjera.

Harmonici u distribucijskim mrežama predstavljaju poremećaje u protoku električne energije. Kvaliteta električne energije se pogoršala, a učinkovitost sustava je smanjena. Read More

Na jednostavnom primjeru objasnit ćemo zašto je bitna kompenzacija jalove snage. Read More

Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja električne instalacije provode se sukladno zahtjevima iz projekta građevine, ali ne rjeđe od:

  • četiri godine za građevine javne namjene, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok,
  • četiri godine za električne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok,
  • petnaest godina za građevine odnosno dijelove građevina stambene namjene,
  • četiri godine za sve ostale građevine odnosno njihove dijelove.

Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10, u daljnjem tekstu Propis) propisana su tehnička svojstva niskonaponskih električnih instalacija građevina, zahtjevi za projektiranje, izvođenje, uporabljivost, održavanje i drugi zahtjevi za električne instalacije, te tehnička svojstva i drugi zahtjevi za proizvode namijenjene za ugradnju u električnu instalaciju. Read More

ruj. 11

Oznaka CE

Propisi EU o građevinskim proizvodima (CPR 305/2011) od 01.07.2013. mijenjaju Direktivu o građevinskim proizvodima (CPD 89/106/EEC). Propisi o građevinskim proizvodima (CPR) istog dana su stupili na snagu u svim zemljama članicama Europske unije. Read More